Rechterlijk Archief

Het Oud-Rechterlijk Archief Bredevoort bevindt zich in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem, in toegang 3017. In het ORA Bredevoort komen diverse bronnen voor. Op deze site bevinden zich transcripties van de volontaire protocollen. Deze zijn gemaakt toen de

Horigheid

Vroeger was een groot deel van de bevolking van de heerlijkheid Bredevoort horig. Een horige was een boer die aan zijn land verbonden was. Een bronbewerking van de oudste twee hofboeken van Bredevoort is nu beschikbaar op deze website. Horigen