Inwoners

Er zijn diverse archieven waarin lijsten van inwoners van Bredevoort voorkomen. In dit gedeelte van de website zullen transcripties van dergelijke lijsten worden opgenomen. Burgerlijsten Bredevoort In het Gemeentearchief Aalten (onderdeel van het Streekarchivariaat regio Achterhoek) bevinden zich het archief

Horigheid

Vroeger was een groot deel van de bevolking van de heerlijkheid Bredevoort horig. Een horige was een boer die aan zijn land verbonden was. Een bronbewerking van de oudste twee hofboeken van Bredevoort is nu beschikbaar op deze website. Horigen