Vroeger was een groot deel van de bevolking van de heerlijkheid Bredevoort horig. Een horige was een boer die aan zijn land verbonden was. Een bronbewerking van de oudste twee hofboeken van Bredevoort is nu beschikbaar op deze website.

Horigen waren verplicht een deel van de opbrengst af te staan aan hun heer en moesten herendiensten verrichten. Ze mochten niet zonder toestemming trouwen met iemand die niet aan dezelfde heer horig was, of moesten dan een boete betalen.

Vanwege hun economische belang, voerden de meeste heren een uitgebreide administratie waarin werd vastgelegd wie hun horigen waren. De boeken waarin dit werd vastgelegd worden wel ‘hofboeken’ genoemd. Gelukkig is een aantal van deze hofboeken bewaard gebleven.

In de hofboeken is vaak veel informatie te vinden over horigen. Zij kwamen meestal 1 keer per jaar bij elkaar om zich te laten registreren. Daarnaast staan er bijvoorbeeld aantekeningen in over de opvolging op boerderijen, over huwelijken binnen en buiten de eigen horige stand en uitwisselingen met mensen die horig waren aan een andere heer.

De heer van Bredevoort had diverse horigen in de heerlijkheid Bredevoort. Het grootste deel van zijn horige goederen lagen in Winterswijk en Aalten. De horigen waren verdeeld over twee hoven: de Winterswijkse horigen vielen onder de Hof te Miste, de Aaltense horigen vielen onder de Hof te Ahave.

Bronbewerkingen

Foto’s hofboeken

De bewerkingen van de hofboeken zijn gemaakt op basis van foto’s van de originele archiefstukken in het Gelders Archief. Deze foto’s zijn nu integraal online beschikbaar op de fotowebsite Flickr. De titels van de foto’s corresponderen met de folionummers (paginanummers) die in de namenindices en transcripties genoemd staan.

Foto’s van de volgende hofboeken zijn beschikbaar op Flickr:

Horigheid