De ‘aktes Monasso’ komen uit antieke kasten, welke aangekocht zijn door de antiquair Monasso te Aalten. Bij nadere beschouwing bleken een groot deel van de akten afkomstig van Hilbelink in de Brinkheurne en Hesselink in Ratum. Over deze goederen wordt in deze akten erg veel informatie gegeven en zij geven een aardig beeld van het leven op een scholteboerderij aan het begin van de vorige eeuw.

Door de heer Hoitink werd een inventaris op deze aktes gemaakt.

Inventaris

Inventaris Monasso