Er zijn diverse archieven waarin lijsten van inwoners van Bredevoort voorkomen. In dit gedeelte van de website zullen transcripties van dergelijke lijsten worden opgenomen.

Burgerlijsten Bredevoort

In het Gemeentearchief Aalten (onderdeel van het Streekarchivariaat regio Achterhoek) bevinden zich het archief van de Drost en de Geërfden van Bredevoort. In dit archief komen diverse lijsten voor uit de zeventiende eeuw, waarop Bredevoortse burgers vermeld staan.

Joden

  • Joden in de Heerlijkheid Bredevoort 1783
    In 1783 werd een lijst opgesteld van Joden die in de heerlijkheid Bredevoort woonden. Deze bevindt zich in het archief van de Nassause Domeinraad in het Nationaal Archief.
Inwoners