Het Oud-Rechterlijk Archief Bredevoort bevindt zich in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem, in toegang 3017. In het ORA Bredevoort komen diverse bronnen voor. Op deze site bevinden zich transcripties van de volontaire protocollen. Deze zijn gemaakt toen de protocollen nog bij het Gelders Archief lagen, destijds raadpleegbaar onder toegang 0136. De inventarisnummers zijn niet veranderd bij de verhuizing naar het ECAL.

De zaken die in volontaire protocollen behandeld worden zijn meestal zaken waar we tegenwoordig voor naar de notaris zouden gaan:

 • Verkoop van onroerend goed
 • Vastleggen van leningen, al dan niet met onderpand
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testamenten
 • Boedelscheidingen, bijvoorbeeld na een overlijden
 • Voogdijstellingen

We zijn bezig om die volontaire protocollen te transcriberen op basis van digitale foto’s van de oorspronkelijke archiefstukken. Deze transcripties zijn als PDF-bestand te downloaden. Elke transcriptie is achterin voorzien van een index op namen.

Transcripties volontaire protocollen

Foto’s van het Oud-Rechterlijk Archief Bredevoort

De transcripties maken we op basis van digitale foto’s van de originelen in het Gelders Archief. Aangezien we nog niet overal transcripties van hebben gemaakt, zijn er meer archiefstukken als foto beschikbaar dan als transcriptie. Deze foto’s zijn beschikbaar op de fotowebsite Flickr. Klik bij een foto op ‘All sizes’ en dan op ‘Original size’ om de foto’s op originele afmeting te bekijken. De namen van de afbeeldingen corresponderen met de folionummers (paginanummers) in de transcripties.

De volgende inventarisnummers zijn op Flickr beschikbaar:

 • Inv.nr. 25: Breukenprotocol 1626-1646
 • Inv.nr. 387-434: Volontaire protocollen 1614-1701
 • Inv.nr. 463: Repertorium Bredevoort 1698-1802 en Winterswijk 1734-1801 (keerzijde)
 • Inv.nr. 464: Repertorium Bredevoort 1802-1811
 • Inv.nr. 548: Tuteele en Curateele 1669-1711
Rechterlijk Archief